Connect

Jeszcze łatwiejsza wymiana
danych i obrazów.

Ułatwiamy zgodną z przepisami i bezpieczną kooperację.

Dowiedz się więcej Kontakt

Najlepszy system
wymiany danych

Radpoint Connect ma funkcje systemu archiwizacji i dystrybucji obrazów przewidziane do archiwizacji, przechowywania i backupu medycznych danych obrazowych. Platforma komunikuje się z urządzeniami medycznymi innych producentów za pośrednictwem branżowych standardów DICOM i HL7 zgodnymi z profilami IHE.

Jest Platformą wymiany danych pomiędzy podmiotami i lekarzami i zapewnia tworzenia wyników konsultacji zdalnie z innej fizycznej lokalizacji niż miejsce zlecenia. System jest zgodny z przepisami dot. dokumentacji medycznej, ochrony danych osobowych (w tym RODO) oraz rozporządzeniem w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej dla podmiotów wykonujących działalność za pośrednictwem systemów systemów teleinformatycznych.

B2B, przetwarzenie danych
i bezpieczeństwo

Platforma jest zgodna z przepisami dot. dokumentacji medycznej, ochrony danych osobowych (w tym RODO) oraz rozporządzeniem w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej dla podmiotów wykonujących działalność za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. teleinformatycznych.

Dowiedz się więcej

Chcesz zacząć korzystać z Radpoint
Connect?

Zostaw nam swój numer telefonu lub e-mail. Prześlemy pełną ofertę lub oddwonimy.