Projekty

Prowadzimy projekty
współfinansowane ze środów
Unii Europejskiej.

Dowiedz się więcej Zamówienia publiczne

Radpoint Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

Usługowa platforma technologiczna teledystrybucji i archiwizacji danych medycznych DICOM/HL7 Radpoint Cloud Platform

Celem jest opracowanie otwartej chmury platformy usługowej umożliwiającej przetwarzanie i archiwizację danych medycznych zgodnych ze standardami DICOM i HL7.
Dofinansowanie: 7 943 489,90 zł

Radpoint Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

Usługowa platforma monitorowania dawek promieniowaniajonizującego dla ekspozycji medycznych stosowanych w celach diagnostycznych.

Celem jest przeprowadzenie prac B+R zmierzających do opracowania platformy monitorowania dawek promieniowania jonizującego, na które są narażeni pacjenci podczas procesu diagnostycznego z użyciem aparatury medycznej wytwarzającej promieniowanie rentgenowskie.
Dofinansowanie: 4 960 496,20 zł