Bezpieczeństwo

Bezpieczne oprogramowanie wytworzone w bezpieczny sposób

Oferujemy nie tylko bezpieczne oprogramowanie, ale także pewność, że zostało ono wytworzone zgodnie z najwyższymi standardami branżowymi. Nasze rozwiązania spełniają wymagania normy ISO 27001:2017 dotyczącej zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz normy ISO 9001:2015 odnoszącej się do systemu zarządzania jakością.