AI

Radpoint RIS, PACS & VNA jest płynnie zintegrowany z najnowocześniejszą sztuczną inteligencją. Jej ustalenia są przedstawiane w postaci wstępnego raportu, który może zostać przejrzany przez radiologa, skorygowany w razie potrzeby i uwzględniony w opisie końcowym, lub zostać użyty jako wskazówka dotycząca priorytetyzacji listy roboczej, która pomaga radiologowi lepiej zarządzać kolejką badań do opisu, umożliwiając skupienie się na pilnych lub nagłych przypadkach. W przypadku zastosowań, w których czas ma krytyczne znaczenie, takich jak opieka nad pacjentem udarowym, sztuczna inteligencja uruchamia powiadomienia mobilne, które są dostarczane bezpośrednio na urządzenie mobilne radiologa w celu zwrócenia natychmiastowej uwagi.

→ Zwiększona produktywność
→ Bogatsze opisy
→ Dokładniejsze wnioski
→ Mniej pominiętych zmian

Priorytetyzacja listy roboczej i powiadomienia
 • Wykorzystanie wstępnych sugestii AI do ustalenia priorytetu badania na liście roboczej radiologa
 • Krótszy czas oczekiwania na opisy badań zawierających klinicznie istotne zmiany
 • Powiadomienia o przypadkowym odkryciu radiologicznych cech nieprawidłowości, w kierunku których badanie nie było przeprowadzane
 • Oznaczanie niespodziewanych nieprawidłowości wykrytych w obrazach
Weryfikacja spójności badania
 • Wykrywanie rozbieżności między obrazami a tekstem opisu spowodowanych szerokim wykorzystaniem szablonów opisów (np. bezzmianowy pęcherzyk żółciowy w opisie badania pacjenta poddanego cholecystektomii)
 • Wykrywanie rozbieżności między zarejestrowaną procedurą a rzeczywistą zawartością obrazu (np. brakujące obrazy miednicy w badaniu TK politrauma) w celu szybszego wykrywania błędów ludzkich i problemów z transferem obrazu, a także w celu rozliczenia i spójności z EHR
Zwiększona produktywność
 • Dane wyjściowe z algorytmów AI automatycznie przekształcane są we wstępne opisy gotowe do natychmiastowego zatwierdzenia
 • Możliwość łatwego wstawienia wyników AI do tworzonego opisu badania
 • Opisy wzbogacone o tekst sformatowany z algorytmów AI (obrazy, tabele i wykresy)
 • Spostrzeżenia ze wszystkich algorytmów AI prezentowane w jednym miejscu
 • Wtórne obrazy dostarczone przez AI mogą być przeglądane w dowolnej przeglądarce
COVID-19 (TK, RTG)
 • Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia COVID-19 w TK płuc
 • Oszacowanie zacienienia typu mlecznej szyby i zajęcia płuc w TK płuc
 • Wykrywanie COVID-19 w RTG klatki piersiowej
 • Wydajny workflow diagnostyczny
 • Triage pacjentów
 • Odciążenie personelu
 • Ujednolicenie raportowanie strukturalne oraz agregacja rezultatów w skali regionów w czasie rzeczywistym
Udar (TK)
 • Wykrywanie udaru w podstawowym TK głowy
 • Klasyfikacja udaru (krwotoczny, niedokrwienny)
 • Ocena ASPECTS udaru niedokrwiennego
Mózg (MR)
 • Ocena uszkodzeń istoty białej w przebiegu stwardnienia rozsianego
 • Wykrywanie 15 ogólnych zmian w mózgu
Klatka piersiowa (RTG)
 • Wykrywanie ponad 70 typów zmian na zdjęciu rentgenowskim klatki piersiowej
 • Zautomatyzowany wstępny opis gotowy do akceptacji
 • Obsługa projekcji PA i AP
Klatka piersiowa (TK) - Płuca
 • Wykrywanie i ocena pojedynczych guzków płucnych
 • Automatyczne śledzenie progresji guzków w porównaniu do poprzednich badań
 • Zautomatyzowany opis wstępny wg zaleceń Lung-RADS i BTS
 • Szablony opisów badań przesiewowych płuc
Klatka piersiowa (TK) - Układ sercowo- naczyniowy
 • Pomiar objętości serca i objętości wapnia w naczyniach wieńcowych (tylko na danych niewzmocnionych)
 • Segmentacja pomiarów aorty i średnicy w 9 punktach orientacyjnych zgodnie z wytycznymi AHA [2] (zarówno na danych natywnych, jak i danych ze wzmocnionym kontrastem)
Klatka piersiowa (TK) - Układ mięśniowo- szkieletowy
 • Etykietowanie i segmentacja kręgów piersiowych 
 •  Pomiary wysokości kręgów
 • Średnia gęstość HU trzonów kręgów
Mammografia (MMG, DBT)
 • Dokładnie wykrywa zmiany podejrzane o raka piersi na mammografii
 • Automatycznie analizuje i generuje ilościową ocenę gęstości podczas badania przesiewowego piersi
Gruczoł krokowy (MR)
 • Ocena wieloparametrycznego rezonansu magnetycznego gruczołu krokowego
 • Zautomatyzowany opis wstępny zgodnie ze skalą PI-RADS

Partnerzy AI